support
logo

زمان برداشت و شرايط نگهداري زيتون پس از برداشت از عوامل مهمي هستند كه نه تنها بر ميزان روغن بلكه بركيفيت آن نيز تاثير بسزايي دارد. عملیات بهینه برداشت، توانایی برداشت بیش از 90 درصد از زیتون­ های یک درخت در دوره زمانی کوتاه و با کمترین تعداد کارگر با کمترین آسیب مکانیکی به زیتون­ ها و درخت و حداقل خطر برای سلامت و حفط ایمنی کارگران است. در برداشت زیتون از سه سیستم اصلی استفاده می­شود: دست­چین کردن و ماشین­های دروگر دستی، لرزاننده تنه درخت، دروگرهای دربرگیرنده درخت، دست­چین­کردن به دلیل هزینه نیروی کارگر، گران­ترین سیستم برداشت محسوب می­شود. استفاده از شيوه برداشت مكانيزه نيز موجب صرفه جویی در زمان و هزینه برداشت ميوه زیتون، در مقایسه با شيوه برداشت سنتی می­شود. برداشت ميوه­ها پس از تعيين زمان مناسب برداشت به منظور تهيه کنسرو و یا روغنکشی، در جهان به روش­هاي مختلف انجام می­شود. هر چند برداشت ميوه­هاي زیتون به منظور تهيه کنسرو در بيشتر مناطق جهان هنوز هم به روش دستی انجام می­شود، ولی برداشت به منظور استخراج روغن بيشتر به روش مكانيزه انجام می­شود.


 

 

 

در بسياري از نقاط جهان از جمله ایران هنوز ميوه زیتون به منظور استخراج روغن، با دست و یا با استفاده از ابزارهاي چوبی برداشت می­شوند. در برخی مناطق جهان، جمع آوري ميوه­هاي زیتون که به طور طبيعی یا بوسيله وزش باد و باران روي زمين ریخته شده اند نيز رایج است. این روش تنها زمانی که درختان داراي ارتفاع زیاد هستند و یا نيروي کار کمی وجود دارد ترجيح داده می­شود. از معایب برداشت دستی، می­توان به مدت زمان طولانی برداشت و هزینه­هاي زیاد کارگري اشاره کرد. از معایب برداشت با چوب می­توان به آسيب دیدن ميوه­ها و درختان اشاره کرد. آسيب­هاي مكانيكی به ميوه­ها در حين برداشت، فرایند  اکسيداسيون روغن را افزایش داده و به دنبال آن باعث کاهش کيفيت و ارزش تغذیه­اي روغن زیتون می­شود. در بسياري از مناطق، جمع­آوري ميوه­ها با استفاده از چوب است. در نتيجه استفاده از این روش، درختان به شدت آسيب می­بينند، ميزان محصول به علت آسيب شاخه­ها کاهش می­یابد و هزینه عمليات برداشت بسيار زیاد است. در تجزیه و تحليل اقتصادي یک باغ زیتون متوسط که ميوه با سيستم سنتی برداشت می­شود مشخص شده است که حدود 80 تا 90 درصد هزینه­ها مربوط به برداشت است. بنابراین تلاش براي توسعه شيوه برداشت مكانيزه بسيار ضروري است.

معمولا در ابتداي رسيدن ميوه زیتون مقدار روغن زیاد نيست و اگر برداشت زود هنگام انجام شود روغن کمتري بدست می­آید، اما روغن حاصله دارای ترکیبات آنتی اکسیدانی و پلی فنولی بالاتری است. همچنين اگر ميوه دیرتر از موعد مقرر برداشت شود مقدار اسيدیته افزایش یافته و ضمن کاهش مقدار روغن ارزش کيفی آن نيز کاهش می­یابد. تعيين بهترین زمان برداشت ارقام روغنی زیتون همواره مورد توجه پژوهشگران است. مقدار روغنی که می­تواند از ميوه­هاي زیتون استخراج شود به بسياري از ویژگی­ها از جمله رقم، آبياري، خاک، آب و هوا بستگی دارد.

در زیتون­های سبزتر رنگدانه کلروفیل بالاتر است به همین دلیل روغن­های اول فصل سبزتر هستند .طی رسيدن ميوه زیتون با افزایش تجمع روغن، رنگدانه­هاي آنتوسيانين نيز در ميوه زیتون تجمع می­یابد، در حالی که فعاليت  فتوسنتزي ميوه با کاهش غلظت هر دو رنگدانه­ي کلروفيل و کاروتنوئيد کاهش می­یابد. در پایان فرآیند رسيدن، ميوه­ها به رنگ بنفش یا به علت تجمع آنتوسيانين­ها ارغوانی رنگ می­شوند و روغن زیتون­های پایان فصل به دلیل کاروتنوئیدها زردتر هست. بنابراین بر اساس شاخص رنگ از راه ارزیابی تغييرات رنگ پوست و گوشت ميوه­ها نیز می­توان زمان رسيدگی و برداشت زیتون را برآورد نمود.

روش­هاي مختلفی به منظور تعيين بهترین زمان برداشت وجود دارد که همه آن­ها وابسته به معيارهاي ظاهري هستند. براي مثال تعداد دقيق روز پس از اولين باران، تاریخ ثابت در تقویم، ریزش طبيعی ميوه، نيروي لازم براي جداسازي ميوه­ها و نشانه­هاي خارجی بلوغ از معيارهاي زمان برداشت هستند. بهترین زمان برداشت زیتون کنسروی زمانی است که از رنگ سبز به رنگ زرد تغییر رنگ می­دهد این زمان در شرایط مختلف آب وهوایی از 15 شهریور تا 15 مهرماه متفاوت است. بهترین زمان برداشت زیتون روغنی زمانی است که گوشت میوه تا 2 میلی­متری هسته به رنگ ارغوانی درآمده باشد. از نظر کاربردی زمانی است که یک سوم میوه­های درخت سبز، یک سوم میوه­ها ارغوانی و یک سوم میوه­ها سیاه باشند. این زمان با توجه به ارقام و در شرایط مختلف آب و هوایی از 15 مهرماه تا 15 آذرماه متفاوت است.

پس از برداشت زیتون برای جمع­آوری زیتون روغنی باید از سبد استفاده کنند تا از کیفیت محصول کاسته نشود. بهتر است ارتفاع سبد 30 سانتی­متر و از سبدهای منفذدار استفاده کرد تا جریان هوای مناسب وجو داشته و میوه­های زیتون تحت تاثیر فشار مکانیکی آسیب نبینند. اغلب باغداران پس از برداشت زیتون آن­را درکیسه های نایلونی یا کنفی جمع آوری می­کنند  که این کار علاوه بر فشردگی زیتون، کیفیت روغن زیتون حاصله را به شدت کاهش می­دهد. به همین دلیل باید زیتون‌ها را در داخل سبد‌های مخصوص جمع­آوری و در حداقل زمان ممکن؛ مراحل روغن­کشی انجام شود.

 لازم به ذکر است که استفاده از نردبان و جمع آوری زیتون با دست و انتقال به سبد، بهترین روش برداشت زیتون روغنی است چون کمترین آسیب به میوه ایجاد می­شود و روغن میوه در این حالت بالاترین کیفیت را خواهد داشت.

خراشیدگی و ضرب­دیدگی زیتون باعث می­شود تا ساختار سلولی میوه ازهم پاشیده شده و روغن ذخیره شده با دیگر اجزای سلولی مثل آنزیم­های هیدرولیز کننده و اکسید کننده مخلوط شود و در نتیجه تجزیه روغن آغاز شود. و حضور اکسیژن هوا به این تجزیه سرعتت بخشیده و تخمیر باعث ایجاد نقص حسی سرکه مانند شود.

تحت شرایط نگهداری نامناسب (انباشتن در گونی بدون جریان هوا و در شرایط نامطلوب)، اگر افزایش دما هم وجود داشته باشد باعث افزایش رشد باکتریایی و تخمیر می­شود و نقص ماندگی ایجاد می­گردد. حال اگر این شرایط نگهداری نامناسب چند روز طول بکشد رشد کپک­ها به شدت زیاد شده و تولید نقایص حسی مثل خاکی، رطوبت گرفتگی و ترشیدگی می­گردد.

برای حمل و نقل و نگهداری زیتون روغنی باید از سبدهای پلاستیکی محکم استفاده گردد به­طوری­که لایه­های زیتون ضخیم­تر از 30 سانتی­متر نشود. لایه­های ضخیم باعث آسیب دیدگی زیتون­های کف سبد می­شوند. ظرف­ها و سبدهای جابجایی زیتون جهت تهویه هوا باید منفذدار باشد. و از ریختن و نگهداری زیتون­ها روی کف کارخانه یا درون کیسه باید پرهیز کرد.

درصورت نگهداری زیتون روغنی در کیسه و به مدت چند روز طی فرآیند تجزیه و اکسیدشدن زیتون ها و تخمیر زیاد رشد کپک و باکتری، افزایش در مقدار اسیدیته، پراکسید، ضریب خاموشی و نقایص حسی رنسید، سرکه­ای، ماندگی، و کپک زدگی ایجاد می­شود که عملا روغن زیتون با کیفیت پایین به دست می­آید. و در واقع روغن زیتون فاسد می­شود.

بهترین زمان برای انتقال زیتون روغنی به کارخانه از 24 تا 72 ساعت است، اما در این زمان نیز باید زیتون در شرایط دمایی مناسب ( 5 تا 10 درجه سانتی گراد) و در داخل سبد نگهداری شود. توصیه می­شود زیتون در کوتاه­ترین زمان ممکن پس از برداشت روغنکشی شود.

جالب است بدانید که قابلیت نگهداری زیتون روغنی در دمای 29 تا 30 درجه سانتی گراد 1 ساعت و در دمای 15 درجه سانتی­گراد تا 20 ساعت، در دمای 10 درجه سانتی­گراد تا 50 ساعت و در دمای 5 تا 7 درجه سانتی گراد تا 4 روز است. به همین دلیل به طور میانگین توصیه می­شود که زیتون روغنی نهایتا تا 72 ساعت پس ار برداشت به کارخانه انتقال داده شده وروغنکشی گردد تا روغن زیتون باکیفیت حاصل گردد.

اگر این مطلب مفید بود، لطفاً امتیاز دهید:

( 2 امتیاز ثبت شده)

سایر مطالب


نظر شما

آدرس ایمیل منتشر نخواهد شد *