support
logo

نمایندگی ها و مراكز فروش

نمایندگی استان گیلان(رشت)

آدرس:گلسار٬بلوار دیلمان٬ بعد از چهارراه بهشتی٬ رو به روی پیتزا آفتاب٬ فروشگاه سرجیو

 نمایندگی استان خراسان(مشهد)

آدرس:مشهد٬ سه راهی فلسطین٬ فروشگاه خانه زیتون