support
logo

تعیین کیفیت روغن زیتون توسط مصرف کننده (روغن فرابکر و روغن بکر)

روغن زیتون بکر روغنی است که مستقیما از میوه زیتون و فقط با پرس مکانیکی به دست آمده است. طبق طبقه بندی تجاری و کیفی روغن زیتون بکر به سه گروه تقسیم می­شود:

 روغن زیتون فرابکر: روغن زیتونی که عطر میوه­ای دارد و فاقد هرگونه نقص بویایی و چشایی می­باشد.

 روغن زیتون بکر: روغن زیتونی که عطر میوه­ای دارد و مقدار کمی (کمتر از 3) نقص بویایی یا چشایی دارد.

روغن زیتون لامپانت: روغن زیتونی که عطر میوه­ای ندارد و مقدار زیادی (بیشتر از 6) نقص بویایی و چشایی دارد. این روغن از میوه­های بد و بی کیفیت (پوسیده، کپک زده، خشک شده و ...) یا فرآوری نامناسب تولید شده است و کیفیت آن، آنقدر پایین است که برای مصرف مستقیم انسانی مناسب نیست و باید حتما فرآیند تصفیه انجام تا قابل مصرف شود.

کیفیت روغن زیتون با دو دسته استانداردهای فیزیکو شیمیایی و استاندارد ارزیابی حسی سنجیده می­شود.

آنالیزهای فیزیکو شیمیایی شامل اسیدیته آزاد، عدد پراکسید، ضریب خاموشی در محدوده فرابنفش و ... است و استانداردهای ارزیابی حسی بر مبنای میانگین عطر و طعم میوه­ای و میانگین نقایص است.

ارزیابی حسی روشی علمی و مکمل آنالیزهای فیزیکو شیمیایی است که مواد غذایی را به کمک حواس بینایی، بویایی، چشایی و لامسه مورد سنجش قرار می­دهد. در ارزیابی حسی مواد غذایی، حواس مصرف کننده، نقش دستگاه­ها و ابزارهاي اندازه گیري را دارد. این ارزیابی را ارگانولپتیک یا ارزیابی حسی می­گویند. برخی از ویژگی­های مثبت و منفی به شرح ذیل می­باشد:

 

خصیصه­ هاي مثبت

بوی میوه­ای (Fruity): روغن حاصل از زیتون­هاي تازه و نارس و یا زیتون­های رسیده

هنگامی که روغن بدست آمده از میوه سالم، سبز یا رسیده را مستقیما بو می­کشیم طیفی از عطرها (بسته به رقم، درجه رسیدگی در زمان برداشت و شرایط فرآوری) را دریافت می­کنیم و وقتی آن را در دهان می­چشیم نیز از طریق پسابویایی این عطرها احساس می­شود.

اگر طیف عطرها تداعی کننده میوه سبز باشند، میوه­ای بودن با عنوان سبز بیان می­شود و این
شاخصه­ی روغنی است که از میوه سبز به دست آمده باشد. اگر طیف عطرها تداعی کننده میوه رسیده باشد، میوه­ای بودن با عنوان رسیده بیان می­شود.

تلخی (Bitter) :

طعم شاخص روغنی است که از زیتون­های سبز و یا رسیده تولید شده است.  تلخی در قسمت انتهایی زبان تشخیص داده می­شود.

  تندی (Pungent) :

طعم شاخص روغنی است که از زیتون­های سبز و یا رسیده تولید شده است.  احساس تندی در روغن­های تولید شده در ابتدای فصل، بیشتر است. این حالت را می­توان در سرتاسر حفره دهان، مخصوصا در گلو (موقع بلعیدن روغن زیتون) درک کرد.

خصیصه­هاي منفی

ماندگی و کهنگی (Fusty) : زیتون­های روي هم انباشته شده (تخمیر بی­هوازي)

طعم شاخص روغنی است که از زیتون­های نگهداری شده در شرایط نامناسب و یا روی هم انباشته، تولید شده است.

کپک زدگی ـ رطوبت گرفته (Musty): زیتون در شرایط مرطوب نگهداري شده

 طعم مشخصه­ی روغن­های به دست آمده از میوه­هایی که به سبب چندین روز نگهداری در شرایط مرطوب و نامطلوب، دچار تعداد زیادی قارچ و مخمر شده­اند. 

رسوب لجنی (Muddy sediment) :

روغنی که در تماس با رسوبات ته نشین شده در کف مخزن­ها و تانکرها است و یا تحت فرآیند تخمیر بی­هوازی قرار گرفته است. 

سرکه ای، ترشیِ اسید مانند (Vinegary – Winey) : ویژه­ی روغن­های خاصی که طعم سرکه را تداعی می­کنند. این طعم بیشتر به دلیل تخمیر هوازی زیتون­ها یا خمیر زیتون ایجاد شده و منجر به تشکیل طعم و عطر اسیدی و الکلی می­شود.

فلزی (Metallic): تماس طولانی روغن با سطوح فلزي

طعم بجا مانده از فلز است، مشخصه روغن­هایی که در طی آسیاب کردن، مخلوط سازی و پرس و یا نگهداری طولانی مدت در تماس با سطوح فلزی بوده­اند. 

  فساد اکسایشی (Rancid): روغن اکسید شده، طعم روغن­هایی که در معرض جریان نور و هوا بوده­اند.

سایر نقایص (Others):  سوختگی، زیتون سرمازده (چوب مرطوب)، پختگی در اثر دمای بالا، غلیظ، آب سبزیجات، آب نمک، علف خشک، خاکی، خیاری که هر یک به دلیلی در فرآیند برداشت یا استحصال روغن به وجود آمده­اند.

 

در ارزیابی حسی روغن زیتون دریافت ویژگی­های تلخی و تندی طبق شکل زیر است:

  • عوامل ایجاد کننده طعم شیرین در نوك زبان احساس می­شود.
  • عوامل ایجاد کننده طعم شوري در نوك و کناره­هاي زبان احساس می­شود.
  • عوامل ایجاد کننده طعم تلخی در عقب زبان احساس می­شود.
  • عوامل ایجاد کننده طعم ترش در کناره هاي زبان احساس می­شود.

  

 

 

روش ارزیابی حسی برای مصرف کننده:

ابتدا 2-3  قاشق غذاخوری روغن زیتون را در یک فنجان ریخته و نمونه را با نفس عمیق بو بکشید (حس بویایی) و ببینید چه بوهایی دریافت می­کنید. متمرکز شوید تا بوهاي موجود را شناسایی کنید.

روغن زیتون فرابکر و روغن زیتون باکیفیت دارای بوی میوه­ای همچون: بوی زیتون سبز، بوی زیتون رسیده، بوی چمن یا علف تازه هرس شده، بوی گوجه فرنگی رسده یا برگ گوجه فرنگی، بوی سیب، بادام تازه، بوی برگ زیتون، بوی کنگر  فرنگی می­باشد.

 سپس یک جرعه از روغن را بخورید و  طعم را در نواحی چشایی بررسی کنید. روغن را در روي زبان پخش کنید تا شیرینی، نمکی، اسید و تلخی را طبق شکل احساس کنید. به منظور دریافت طعم­هاي تلخی و تندي تمرکز کنید. حس لامسه تندي در گلو (حس سوزش در پشت گلو) احساس می­شود. برای این منطور روغن را کامل بخورید.

روغن زیتون فرابکر، می­تواند دارای درجات مختلفی از تلخی و تندی باشد که بستگی به زمان برداشت و رقم زیتون متفاوت است.

سپس برای دریافت تکمیلی بوها، وقتی روغن را روی سطح زبان پخش کردید و بلعیده شده بلافاصله از دهان نفس کشیده و از بینی خارج کنید. نفس­هاي متوالی بکشید تا عطر و بوها (ترکیبات فرار) را در ناحیهانتهایی حلق احساس کنید.

اگر این مطلب مفید بود، لطفاً امتیاز دهید:

( 1 امتیاز ثبت شده)

سایر مطالب


نظر شما

آدرس ایمیل منتشر نخواهد شد *